Kto na derby z forum


(Heezootoo) #1

Kto z forum jedzie na wielkie debry śląska w niedziele? Bo ja tak . Będzie dobro programowa ekipa jakaś?