Kursy komputerowe On line


(St Szer) #1

czołem

czy są organizowane kursy komputerowe On line, w jakiś sposób to sie odbywa, czy ktoś ma jakiś kurs komputerowy zrobiony przez Sieć??


(aju) #2

kurs komputerowy ale czego kurs?

możę byc kurs zakładania sieci, kurs komputerowy nauki angielskiego, kurs programowania


(St Szer) #3

sieci komputerowe :smiley: