Łączenie kart crossfire


(Dawid Kaszuba) #1

Ile taśm z CrossFire powinno łączyć karty graficzne? Na jednej karcie mam dwa wejścia (w sumie cztery), to oznacza że dwie karty można połączyć dwoma taśmami?


(andrzej928) #2