Łączenie wideo mp4 bez strat


(look997) #1

Czy można połączyć dwa plik mp4 bez strat? Jeden za drugim by się odtwarzał.

Zwykłym VirualDyb lub Avidemux?