Laptop grzeje się nieproporcjonalnie do pracy


(Blazek048) #1

Witam


(struart) #2

ADWCleaner > Skanuj > Usuń > Wklej LOGI.

MalwareBytes > Pełny skan > Usuń co wykryje > Wklej LOGI

Nowy OTL :slight_smile: