Laptop muli, i wylacza sie prosze o pomoc


(Lysy_cienias) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:42:26, on 2007-02-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\WINDOWS\system32\PRPCUI.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

D:\intrnet\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\WINDOWS\system32\atievxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

C:\Program Files\Wireless LAN Utility\SiWake.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINDOWS\system32\HPConfig.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Wireless LAN Utility\SiSCFG.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [PRPCMonitor] PRPCUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C62 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C62 Series" /O5 "LPT1:" /M "Stylus C62"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe" -win

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\intrnet\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: SiWake.lnk = C:\Program Files\Wireless LAN Utility\SiWake.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{28EAE1F2-922B-4D34-9DDD-2E80F27FC7C9}: NameServer = 212.244.130.1 194.204.152.34

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: Autodata Limited License Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: HP Configuration Service (HPConfig) - Hewlett-Packard - C:\WINDOWS\system32\HPConfig.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

(adam9870) #2

W logu widać tylko jednego szkodnika pracującego w tle:

Identyczny plik ma wirus Jeefo ale dodatkowo usługę Power Menager, której u Ciebie nie widzę.

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\svchost.exe

Klikasz X czerwony i restart kompa.

Przeskanuj system tą szczepionką:

http://wirusy.antivirenkit.pl/pl/szczepionki/Jeefo.html

Czy masz Google Toolbar Helper? Jeśli nie to ciachnij wpisy:

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Komputer się wyłącza czy restartuje?

Sprawdź napięcia i temperatury:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=88838

Sprawdź czy masz jakieś minidump'y, a jeśli tak to wklej zawartość najlepiej kilku:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 977#797977

Podczas wykonywania jakich czynności najczęściej występuje problem?

Podaj konfigurację sprzętową komputera.