Laptop zamulony + internet


(Arco) #1

Witam kolegi laptop uruchamianie to koszmar,internet bardzo spowolnił i jest problem z ustawieniem paska zadań nie trzyma ustawień i właściwości komputer obciążenie 100% zawiesza się ...

O to logi z OLT

OLT.texhttp://wklej.to/alQX0

Extras.txt..http://wklej.to/p4Z1M