Latex - błąd przy użyciu longtable


(Karolina Haupa) #1

Witam serdecznie,

 

Chciałabym prosić o pomoc. Czas mnie goni, a takie głupi problem zajmuje mój czas.

 

W swoim dokumencie mam wiele tabel, niektóre z nich są długie i chciałam sobie użyć środowiska longtable.

Niestety pojawiły się problemy z caption: Misplaced \noalign \caption -> \noalign . Albo mam zaćmienie mózgu i jestem ślepa, ale coś jest nie tak i nie mogą znaleźć błędu.

 

To moja preambuła:

\documentclass[12pt,a4paper,notitlepage]{report}

\usepackage{polski}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage[top=2cm, bottom=2cm, left=2.5cm, right=2.5cm]{geometry}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\usepackage{stmaryrd}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{lscape}
\usepackage{appendix}
\usepackage{chngcntr}
\usepackage{etoolbox}
\usepackage{longtable}
\usepackage{array}
\usepackage{caption}

\AtBeginEnvironment{subappendices}{%
\chapter*{Materiały uzupełniające}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Materiały uzupełniające}
\AtBeginEnvironment{subappendices}

\counterwithin{table}{section}
\counterwithin{figure}{section}
}
\renewcommand*{\figurename}{Rys.}
\renewcommand*{\tablename}{Tab.}

 

 

i tabela:

 

\begin{center}
\begin{longtable}{c c c c c}[!ht]
\caption{Pełna intepretacja sygnałów obserwowanych w widmach ESI-MS ASA (c=10$^{-3}$M)}\
\label{ASAinterp}
\hline
m/z & Intens. & agregat & ładunek & m/z teoretyczne* \
\hline
192.956 & 22190 & (ASA)$_2$ & -1 & 192.958 \
214.950 & 2679 &(ASA)$_2$-2H+Na & -1 & 214.940 \
230.927 & 864 & (ASA)$_2$-2H+K & -1 & 230.914 \
289.937 & 17390 & (ASA)$_3$ & -1 & 290.943 \
311.933 & 1407 & (ASA)$_3$-2H+Na & -1& 311.925 \
327.903 & 11396 & (ASA)$_3$-2H+K &-1& 327.899 4\
386.919 & 8947 & (ASA)$_4$ & -1& 386.926 \
408.926 & 1053 & (ASA)$_4$-2H+Na & -1& 408.908 \
424.892 & 1930 & (ASA)$_4$-2H+K & -1& 424.882 \
483.903 & 4061 & (ASA)$_5$ & -1 & 483.910 \
& 221 & (ASA)$_10$ & -2 & \
505.913 & 841 & (ASA)$_4$-2H+Na & -1 & 505.891 2\
521.884 & 1407 & (ASA)$_4$-2H+K & -1 & 521.856 \
532.426 & 833 & (ASA)$_{11}$ & -2 & 532.421 5\
580.893 & 1927 & (ASA)$_6$ & -1 & 580.893 \
& 1215 & (ASA)$_{12}$ & -2 & \
629.381 & 1292 & (ASA)$_{13}$ & -2& 629.385 \
677.869 & 388 & (ASA)$_7$ & -1 & 678.876 \
& 1252 & (ASA)$_{14}$ & -2 & \
726.321 & 834 & (ASA)$_{15}$ & -2 & 726.368 \
775.765 & 193 & (ASA)$_8$ & -1 & 775.860 \
& 659 & (ASA)$_{16}$ & -2 & \
823.800 & 439 & (ASA)$_{17}$ & -2 & 823.855 \
872.758 & 83 & (ASA)$_9$ & -1 & 872.843 \
& 426 & (ASA)$_{18}$ & -2& \
968.872 & 249 & (ASA)$_{20}$ & -2 & 968.826 \
\hline
\multicolumn{5}{l}{* - wartości wyzonaczone za pomocą programu Bruker DataAnalysis jako masa monoizotopowa}\
\hline
\end{longtable}
\end{center}

 

 

Może ktoś mnie oświeci :slight_smile:


(faktor4u) #2

Hej. Na początek spróbuj przerobić linię

\begin{longtable}{c c c c c}[!ht]

na

\begin{longtable}{c c c c c}\\

Wydaje mi się, że powinno zadziałać.


(Karolina Haupa) #3

Dzięki wielkie za pomoc.

 

Zadziałało :slight_smile: co prawda potrzeba było jeszcze kilka poprawek, ale grunt, że działa :slight_smile: Mój doktorat uratowany :stuck_out_tongue: