Legimi - instalowanie 0% Windows 8.1


(Aki20) #1

Legimi nie instaluje się po pobraniu ze sklepu windows. Najpierw "trwa instalowanie aplikacji" a potem przechodzi na Instalacja ma status oczekiwanie. Zapora jest wyłączona. Proszę o pomoc