Lexmark X1170 - problem z wydrukiem


(Zaczkop) #1

Mam problem z wydrukiem. Po zakończeniu druku, w kolejce pozostaje drukowany plik 'do usunięcia':

printb.png

... i pozostaje on aż do resetu systemu. Wyłączenie drukarki, czy jej odłączenie od USB nic nie daje niestety. Nadmienię, że przeinstalowałem sterowniki (Win Vista).