LibreOffice - jak wstawić dane z arkusza w pliku tekstowym


(arlid) #1

Witajcie. Mam pewien problem. Mam arkusz kalkulacyjny , gdzie mam kolumny zatytułowane imię, nazwisko.. a każdy wiersz to dane jednej osoby. I mam teraz dwa pytania:

  1. Czy da się "zablokować" nagłówki (tytuły kolumn) tej tabeli tak by po zjechaniu na dół ona była nadal widoczna na górze i żeby wtedy pierwsza osoba była w wierszu pierwszym (obecnie to wiersz 2)?

  2. Czy da się jakoś zrobić takie odwołanie w Writerze, że podając dany numer wiersza lub go wskazując program "dopełni" wskazane pola w tekście jak imię, nazwisko itd. z wspomnianego wcześniej arkusza? Coś na zasadzie korespondencji seryjnej, lecz tylko dla jednej, wskazanej osoby?

Znacznie ułatwiłoby mi to pracę. Dzięki z góry za pomoc.


(j24) #2

Pytanie 1 jest dość proste: Excel 2007 lub 2010 Układ strony - tytuły wydruku - powtarzaj wiersze - wystarczy kliknąć myszką a samo się wpisze Np $1:$2 będzie powtarzany 1 i 2 wiersz.

W LibreOficeCalc (jedna z odmian OpenOffice) Format - zakres wydruku- edycja - wiersze powtórzone lub kolumny powtórzone (wystarczy wskazanie myszką)


(arlid) #3

Nie do końca o to mi chodziło. Może napisze to tak. W wierszy pierwszym wpisuję w kolejne kolumny: imię, nazwisko, … Następnie w każdym kolejnym wierszy wpisuję dane dla każdej z kolumn. Jak zrobić tak, by przy załóżmy 200 wierszach, gdy przewinę arkusz na dół i tak będę widział pierwszy wiersz (imię, nazwisko,…)? Być może dobrze opisałeś, a ja coś źle zrobiłem, ale wydaje mi się, ze postąpiłem zgodnie z tym co napisałeś.


(j24) #4

Oczywiście, że moja odpowiedź była chybiona bo tyczyła się drukowania a nie przewijania - przepraszam.

Co do przewijania Office 2007 to Widok - zablokuj okienka. W czasie wykonywania tej czynności myszka ma stać w komórce która jako ostatnia lewy górny róg ma się poruszać. Wszystko na lewo od niej i u góry będzie nieruchome.

W OpenOffice Okno - przytwierdź i zasada jak wyżej


(arlid) #5

O teraz jest ok :slight_smile: Dzięki :smiley: