Liczby w systemie dziesiętnym


(Rikamuru) #1

Jak obliczać liczby by przedstawić je w systemie dziesiętnym?

Np. 100 czy 145?


(Coke1) #2

Dzielisz je przez 2

100 I 0

50 I 0

25 I 1

12 I 0

6 I 0

3 I 1

1 I 1

1

Teraz liczby w systemie dwójkowym ( binarnym, te po prawej) zapisujesz od dołu do góry w taki sposób 1100100 :slight_smile:

Liczba 1100100 w systemie dwójkowym to liczba 100 w dziesiętnym.sprawdzamy to tak:

0*2^0+0*2^1+1*2^2+0*2^3+0*2^4+1*2^5+1*2^6=1*2^2+1*2^5+1*2^6=4+32+64=100 :mrgreen:

To samo robisz z liczba 145

145 I 1

72 I 0

36 I 0

18 I 0

9 I 1

4 I 0

2 I 0

1 I 1

1

i znów tak jak poprzednio liczby w systemie dwójkowym ( binarnym, te po prawej) zapisujesz od dołu do góry w taki sposób:

10010001 ta liczba to 145 w systemie dziesiętnym, a sprawdzamy to tak samo jak w przykładzie wyżej:

1*2^0+0*2^1+0*2^2+0*2^3+1*2^4+0*2^5+0*2^6+1*2^7=1*2^0+1*2^4+1*2^7=1+16+128=145 :mrgreen: 8) 8)