Linie, Jak wydrukować linie co 5 mm


(Xerox) #1

Elo musze wydrukowac linie

co 5mm, potem co 2mm i znowu co 2mm i znowu 5mm, 2mm,2mm itd...

Jak to zrobić?

Macie rysunek schematyczny

index.php?act=attach&type=post&id=9753


(Alekss) #2

Praca domowa ?


(Monczkin) #3

xerox1991 popraw link :?

Proponuję również

http://rtfm.killfile.pl/


(Asterisk) #4

Jakim edytorem tekstu dysponujesz ?

Wystarczy stworzenie tabeli i odpowiednie sformatowanie

odstępów pionowych między liniami poziomymi.

Linie pionowe można wymazać