Link Shell Extension


(Blazejjba) #1

Chcę stworzyć punkt połączenia NTFS pomiędzy dwoma folderami na różnych partycjach. Z tego co wiem tym sposobem można uzyskać taki efekt, że jeden plik zajmuje miejsce na jednym dysku, a widać go w obydwu folderach. U mnie niestety tak nie jest. Po prawidłowym stworzeniu połączenia(o czym świadczy ikonka przy folderze) i po wrzuceniu do jednego folderu pliku, owszem pojawia się i w drugim folderze, tylko że tam też zajmuje miejsce!