Linux i problem z pobraniem adresu sieciowego (DHCP)


(Rkizeweter) #1

Coś Ci się pokręciło

a szczególnie w sieciach Linux to przodownik.

Do łączenia z siecią najlepiej użyć skryptu startowego.

A ręcznie to tak ( w konsoli z prawami root-a ):

Uwaga zamiast eth1 wpisujesz nazwę Twojego interfejsu:

przypisujesz ręcznie adres i maskę - wpisz swoje oczywiście:

ifconfig eth1 192.168.5.111 netmask 255.255.0.0

dodajesz bramę domyślną - wpisz swoją:

route add default gw 192.168.5.1

łączysz się z siecią bezprzewodową:

iwconfig eth1 essid "nazwa_sieci"

Jak to nie zadziała to może być problem z ustaleniem prędkości przesyłu albo sprzętem.


(Utrivv) #2

Proponuję wpisz w google nazwę twojego systemu dhcp i wi-fi a dostaniesz odnoścniki to przejżystych manuali.

Oczywiście bez wpisywania komend w konsoli sie nei obejdzie ale jest to neizwykle proste.

Możesz też napisać jaki linux masz w tej chwili to ci pomogę.