Live security platinium


(Mauolat) #1

Witam

właśnie mnie to cholerstwo dorwało i jakby ktoś był łaskaw udzielić pomocy to byłbym bardzo wdzięczny :slight_smile:

OTL http://www.wklejto.pl/130065

Extras http://www.wklejto.pl/130066


(Atis) #2

Odinstaluj Browsers Protector.

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

Pobierz i uruchom SystemLook_x64

Do okna programu wklej:

Kliknij Look i pokaż raport.


(Mauolat) #3

log z usuwania http://www.wklejto.pl/130072

nowy log http://www.wklejto.pl/130073

nowy extras http://www.wklejto.pl/130074

raport z look http://www.wklejto.pl/130076


(Atis) #4
  1. Uruchom cmd.exe jako administrator:

Jak uruchomić polecenie z pełnymi uprawnieniami?

Wklej i zatwierdź enterem:

reg delete HKCU\Software\Classes\CLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /f

  1. Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

  1. Pokaż nowy raport z SystemLook:
  1. Pobierz i uruchom Farbar Service Scanner

Zaznacz wszystkie pozycje i kliknij Scan.

Pokaż ten raport.


(Mauolat) #5

Raporty:

z usuwania http://www.wklejto.pl/130131

nowe otl http://www.wklejto.pl/130132

extras http://www.wklejto.pl/130133

systemlook http://www.wklejto.pl/130134

farbar http://www.wklejto.pl/130135


(Atis) #6

Kopiuj wszystko dokładnie, bo przed każdą komendą jest dwukropek

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

Pokaż nowy raport z SystemLook:


(Mauolat) #7

log po http://www.wklejto.pl/130139

skan http://www.wklejto.pl/130142

extras http://www.wklejto.pl/130143

look http://www.wklejto.pl/130144


(Atis) #8

W panelu sterowania odinstaluj Java 6 Update 31

Później zainstaluj Java 7 Update 5

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Usuń stare punkty przywracania:

Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date

Dysk przeskanuj Malwarebytes-AntiMalware.

Podczas instalacji kliknij Odrzuć żeby zainstalować tylko darmowy skaner.

http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html