Live Security Platinum - pomocy!

Witam,

Zainstalował mi się jakiś syf Live Security Platinum - utrudnia mi pracę. Najgore jest to ie mogę go wywalić z systemu. co robić, przeinstalować system?

Uruchom system w trybie awaryjnym.

Po uruchomieniu komputera naciskaj klawisz F8 i wybierz tryb awaryjny.

Pokaż logi z OTL na wklej.org.

http://wklej.org/id/797932/ - OTL

http://wklej.org/id/797933/ - Extras

Oto logi.

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

Pobierz i uruchom SystemLook

Do okna programu wklej:

Kliknij Look i pokaż raport.

http://wklej.org/id/797964/ - raport usuwania

http://wklej.org/id/797966/ - OTL

http://wklej.org/id/797967/ - Extras

http://wklej.org/id/797968/ - raport SystemLook

Nie wiem w jakim celu zainstalowałeś tyle programów, a szczególnie przestarzały Spybot .

Odinstaluj w panelu sterowania.

  1. Uruchom cmd.exe jako administrator:

Jak uruchomić polecenie z pełnymi uprawnieniami?

W wierszu poleceń wklej i zatwierdź enterem:

sfc /scanfile=C:\Windows\system32\services.exe

reg delete HKCU\Software\Classes\CLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /f

Później zrestartuj system.

  1. Po restarcie utwórz nowy raport z SystemLook: