Live Security Platinum - problem z usunięciem

Witam. Jako że problem wirusa przewija się w wielu wątkach, oszczędzę sobie wstępów. Oto linki do OTL i Extras:

http://wklej.to/6exvj <= OTL.txt

http://wklej.to/QM9WA <= extras.txt

Bardzo bym prosił o pomoc. Pozdrawiam

Odinstaluj Babylon Toolbar.

  1. Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania.

  1. Wklej i kliknij Skanuj:

Pokaż ten log.

  1. Pobierz i uruchom Farbar Service Scanner

Zaznacz wszystkie pozycje i kliknij Scan.

Pokaż ten raport.

Dziękuję bardzo! Wydaje się, że wszystko gra. Oto raporty:

http://wklej.to/m2aoP => raport FSS

http://wklej.to/5Yz6G => punkt 2

http://wklej.to/UxAn8 => raport z usuwania

Nie wszystko gra, bo plik systemowy services.exe zainfekowany przez trojana ZeroAccess (Sirefef)

  1. Uruchom cmd.exe jako administrator:

Jak uruchomić polecenie z pełnymi uprawnieniami?

Wklej i zatwierdź enterem:

sfc /scanfile=C:\Windows\system32\services.exe

reg delete HKCU\Software\Classes\CLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /f

Zrestartuj system.

  1. Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania.

  1. Wklej i kliknij Skanuj:

Pokaż ten log.

http://wklej.to/up5s6 <= raport (ad 2)

http://wklej.to/YOMoF <= log (ad 3)

Dziękuję i pozdrawiam

  1. Uruchom cmd jako administrator i wklej:

reg delete HKCU\Software\Classes\CLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /f

  1. Uruchom OTL i kliknij Nic

Wklej i kliknij Skanuj:

Pokaż ten log.

Oto i log: http://wklej.to/1uSij

Zmień wszystkie hasła logowania.

W panelu sterowania odinstaluj:

Java 6 Update 31

Adobe Reader 9

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Później zainstaluj:

Adobe Reader

Flash Player

Java

Napraw usługi uszkodzone przez ZeroAccess (Sirefef)

Rekonstrukcja Zapory systemu Windows

Rekonstrukcja Centrum zabezpieczeń systemu Windows

Windows defender i aktualizacje.

Pobierz i rozpakuj archiwum:

http://sendfile.pl/191604/plik.zip

Kliknij prawym na pliku FIX i wybierz Scal.

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Usuń stare punkty przywracania:

Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date

Dysk przeskanuj Malwarebytes-AntiMalware.

Podczas instalacji kliknij Odrzuć żeby zainstalować tylko darmowy skaner.

http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html