Log a niezgodności z dziennikiem zdarzeń

Bardzo proszę o sprawdzenie loga, co prawda komputer działa bez zastrzeżeń, ale mam pewne nieścisłości związane z zawartością dziennika zdarzeń w systemie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:56:28, on 2008-01-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

D:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Mouse\MouseDrv.exe

C:\Program Files\XemiComputers\Active Desktop Calendar\ADC.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

D:\Program Files\Atomic Alarm Clock\AtomicAlarmClock.exe

C:\PROGRA~1\Magentic\bin\MgApp.exe

H:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

F:\hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.incredimail.com/english

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeluxMouse] C:\Program Files\Mouse\MouseDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmartDefrag] "C:\Program Files\IObit\IObit SmartDefrag\IObit SmartDefrag.exe" /StartUp

O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] C:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [Active Desktop Calendar] C:\Program Files\XemiComputers\Active Desktop Calendar\ADC.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SkinClock] D:\Program Files\Atomic Alarm Clock\AtomicAlarmClock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowBlinds] C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Stardock\WindowBlinds\WBInstall32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] H:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - D:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbsrv.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - D:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Droppix Service - Droppix - C:\Program Files\Common Files\Droppix\DxService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Pozdrawiam Gutek2222

O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

usuń wpis HJT