Log- brak klawiatury

Poniżej zamieszczam loga. Windows podczas startu “dezaktywyje” klawiature… w biosie działa normalnie i działa do ekranu startowego windy (poznaje po tym, iż gaśnie lampka od num). Nie ma różnicy czy klawiatura z kablem czy bez usb czy ps.

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - POPRAW tak wszystkie logi!

Pozdrawiam Gutek2222

Log urwany. Poczekaj na komunikat Done.

  1. Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

  1. Uruchom system w trybie awaryjnym
  1. Skasuj ręcznie z dysku folder:

C:\Program Files\Common Files** {F8E788E3-0BB6-1045-1112-031215030030}**

  1. Kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

“Silent Runners.vbs”, revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“iPlusAgent2” = ““C:\Program Files\iriver\iriver plus 2\iAgent2.exe”” [“Yurion, Inc.”]

“ctfmon.exe” = “C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“SunJavaUpdateSched” = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“OpwareSE2” = ““C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe”” [“ScanSoft, Inc.”]

“avast!” = “C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [null data]

“NvCplDaemon” = “RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = “Microsoft Office Outlook”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL” [MS]

“{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie ikon plików programu Outlook”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL” [MS]

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}” = “Microsoft Office HTML Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll” [MS]

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

“{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}” = “NeroDigitalIconHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalIconHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

“{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}” = “NeroDigitalPropSheetHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalPropSheetHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}” = “NvCpl DesktopContext Class”

-> {HKLM…CLSID} = “DesktopContext Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}” = “Play on my TV helper”

-> {HKLM…CLSID} = “NVIDIA CPL Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}” = “Desktop Explorer”

-> {HKLM…CLSID} = “Desktop Explorer”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}” = “Desktop Explorer Menu”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}” = “nView Desktop Context Menu”

-> {HKLM…CLSID} = “nView Desktop Context Menu”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}” = “Portable Media Devices Menu”

-> {HKLM…CLSID} = “Portable Media Devices Menu”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll” [MS]

“{00020000-0000-1011-8004-0000C06B5161}” = “WIBU-SYSTEMS Shell Extension”

-> {HKLM…CLSID} = “WIBU-SYSTEMS Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WIBU-SYSTEMS\System\WibuShellExt.dll” [“WIBU-SYSTEMS AG”]

“{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = “{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL” [MS]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{00020000-0000-1011-8004-0000C06B5161}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “WIBU-SYSTEMS Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WIBU-SYSTEMS\System\WibuShellExt.dll” [“WIBU-SYSTEMS AG”]

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}(Default) = “NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalColumnHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = “PDF Column Info”

-> {HKLM…CLSID} = “PDF Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll” [“Adobe Systems, Inc.”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

“shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

“undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Startup items in “Administrator” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“Adobe Reader Speed Launch” -> shortcut to: “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe” [“Adobe Systems Incorporated”]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 16

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}”

-> {HKLM…CLSID} = “&Google”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar1.dll” [“Google Inc.”]

Explorer Bars

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

HKLM\Software\Classes\CLSID{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}(Default) = “&Badanie”

Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL” [MS]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C}\

“ButtonText” = “Run DAP”

“Exec” = “C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE” [“Speedbit Ltd.”]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe”” [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe”” [null data]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, “C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe” [“NVIDIA Corporation”]

SecuROM User Access Service (V7), UserAccess7, “C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe” [“Sony DADC Austria AG.”]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, “C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe” [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Canon BJ Language Monitor MP150\Driver = “CNMLM7K.DLL” [“CANON INC.”]

PDFCreator\Driver = “pdfcmnnt.dll” [null data]


<>: Suspicious data at a malware launch point.

StartupList report, 2007-01-26, 20:37:22

StartupList version: 1.52.2

Started from : C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.EXE

Detected: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

Detected: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

* Using default options

==================================================

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\iriver\iriver plus 2\iAgent2.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe


Listing of startup folders:

Shell folders Common Startup:

[C]

Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe


Checking Windows NT UserInit:

[HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,


Autorun entries from Registry:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

SunJavaUpdateSched = C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

OpwareSE2 = “C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe”

avast! = C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

NvCplDaemon = RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup


Autorun entries from Registry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

iPlusAgent2 = “C:\Program Files\iriver\iriver plus 2\iAgent2.exe”

ctfmon.exe = C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe


Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

Shell=*INI section not found*

SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*

drivers=*INI section not found*

Shell & screensaver key from Registry:

Shell=Explorer.exe

SCRNSAVE.EXE=*Registry value not found*

drivers=*Registry value not found*

Policies Shell key:

HKCU…\Policies: Shell=*Registry key not found*

HKLM…\Policies: Shell=*Registry value not found*


Enumerating Download Program Files:

[shockwave Flash Object]

InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shoc … wflash.cab


Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

WebCheck: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

SysTray: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll


End of report, 4 023 bytes

Report generated in 0,015 seconds

czysto

Ok. Jest czysto, ale co z klawiatura widniejacą w temacie. Zrobiłem jak pisał adam9870 nie wiem w jakim celu, ale z zerowym skutkiem. Aktualnie korzystam z zestawu myszka plus klawiatura pod Usb i myszka działa (pisze ekranówką) W podobnym zestawie pod ps również działa tylko myszka. Sama klawiatura pod ps nie działa. W menadzerze urządzeń istaluja się wszystkie zestawy jak i sama klawiatura, ale bieg zdarzeń jest jak w pierwszym poście. Co można z tym zrobić?

Trudno powiedziec… dziwne jeśli żaden typ klawiatury nie działa.

Skan AVG AntySpyware 7.5 po update, wklej raport.

Sprawdź błędy w podglądzie zdarzeń:

Start => Panel Sterowania => Narzędzia Administracyjne => Podgląd zdarzeń

Jeśli będą jakieś na czerwono, to wklej szczegóły.

Konfliktu sterów w Menadżerze urządzeń nie ma?

Wykrył tylko kilka cookies

  • Created at: 14:01:32 2007-01-27

  • Scan result:

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@247realmedia[1].txt -> TrackingCookie.247realmedia : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@metacafe.122.2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@microsoftwga.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@msnportal.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@paypal.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@adbrite[2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@rotator.adjuggler[1].txt -> TrackingCookie.Adjuggler : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@ad.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@edipresse.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@gde.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@gg.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@idg.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@my.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@adtech[2].txt -> TrackingCookie.Adtech : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@bluestreak[1].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@www.burstnet[1].txt -> TrackingCookie.Burstnet : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@casalemedia[1].txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@ad1.clickhype[1].txt -> TrackingCookie.Clickhype : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@e-2dj6whkigiazogo.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@e-2dj6wjl4ukd5ego.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@e-2dj6wjloshdjecp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@e-2dj6wjmyqhcpmbo.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@e-2dj6wjmysoazkcp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@www.etracker[2].txt -> TrackingCookie.Etracker : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@fastclick[2].txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@media.fastclick[2].txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@ehg-bestbuy.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@ehg-dcshoes.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@ehg-hitent.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@ehg-nokiafin.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@hotlog[1].txt -> TrackingCookie.Hotlog : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@searchportal.information[2].txt -> TrackingCookie.Information : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@ilead.itrack[1].txt -> TrackingCookie.Itrack : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@ivwbox[1].txt -> TrackingCookie.Ivwbox : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@stat.onestat[1].txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@data2.perf.overture[1].txt -> TrackingCookie.Overture : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@perf.overture[1].txt -> TrackingCookie.Overture : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@realmedia[1].txt -> TrackingCookie.Realmedia : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@revenue[2].txt -> TrackingCookie.Revenue : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@bs.serving-sys[2].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@serving-sys[1].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@adopt.specificclick[1].txt -> TrackingCookie.Specificclick : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@spylog[1].txt -> TrackingCookie.Spylog : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@statcounter[1].txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@tacoda[2].txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@targetnet[1].txt -> TrackingCookie.Targetnet : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@tradedoubler[3].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@trafic[1].txt -> TrackingCookie.Trafic : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@tribalfusion[2].txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@statse.webtrendslive[1].txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@yadro[1].txt -> TrackingCookie.Yadro : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@zedo[1].txt -> TrackingCookie.Zedo : No action taken.

::Report end

Najdziwniejsze jest to, że wszystki dodatkowe przyciski na klawiaturze działają jak np. te od regulacji głośności czy temu podobne…