Log brata Pomóżcie

Witam.Proszę o sprawdzenie loga mojego brata

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:24:15, on 2005-05-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Ikari’s Chat Qlient\Chat.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Startup: Power Project.lnk = C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG_HACKED.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{9539D903-594A-4E2B-952B-55EF946040B0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKWCtl.exe

log czysty

w czym problem?

GG nie pokazuje czy osoba jest dostępna i wolny jak nigdy

Czym ta powolność się odznacza ??

Od jakiego czasu to masz?

Możliwe, że chwilowe problemy.

Od 2 tygodni

Długie otwieranie okien ale to możliwe że prze antywirus

Ja z bratem mam sieć i było wszystko wporządku a teraz on nie widzi mnie na sieci .Właśnie robi skan Ad-Aware SE Personal i zobaczymy

raczej przez firewalla cie nie widzi :slight_smile:

Ja mam kerio.Żeby mnie widział to muszę dać dopuść>dowolna aplikacja

Poczytaj o optymalizacji systemu

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … 5989&st=50