LOG, coś spowalnia kompa i net


(Antylopa7) #1

Jak w temacie. Wklejam loga i proszę o jego sprawdzenie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:02:19, on 2006-06-20

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\windows\system32\taskmgn.exe

C:\WINDOWS\System32\services.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\eMule\emule.exe

E:\Tibia\Tibia.exe

C:\WINDOWS\sqldbmanager

C:\WINDOWS\win32host.exe

C:\WINDOWS\System32\win32update.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Pozostałe\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://proxy.ilabs.pl/auto.pac

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00008.exe"

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Win32 Kernel Update] C:\WINDOWS\System32\win32update.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SysTray] C:\Program Files\pbim.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Task Manager] c:\windows\system32\taskmgn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [˙_zskXQ`KHK[YP]BRKQN] C:\WINDOWS\System32\_zskwrkni04\NQKRB]PY[KHK`QX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [jssvc23] jsssvc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [˙_zskXQ`KHK[YP]BRKQN] C:\WINDOWS\System32\_zskwrkni04\NQKRB]PY[KHK`QX.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [jssvc23] jsssvc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\Documents3072.exe

O4 - HKCU\..\Run: [shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00008.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [˙_zskXQ`KHK[YP]BRKQN] C:\WINDOWS\System32\_zskwrkni04\NQKRB]PY[KHK`QX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\eMule\emule.exe -AutoStart

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: artm_newreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\artm_new.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Prevx Agent (PREVXAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\Prevx1\PXAgent.exe" -f (file missing)

O23 - Service: Bufor wydruku (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Win32 Kernel Update (Win32Kernel) - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32host.exe

O23 - Service: sqldbmanager (xTĎ&t—HşAVEw) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sqldbmanager

(Bbieniol) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (jeżeli jakieś znaczki są żółte, to niech takie zostaną). Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Win32 Kernel Update

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz Win32Kernel i ok

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Nie wiem co z tym wpisem:

Kojarzysz z czymś ten wpis?

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Myszonus) #3

raczej też trzeba usunąć : http://fileinfo.prevx.com/adware/qqf67d ... NAGER.html :slight_smile: