Log do sprawdzenia i porady w usunięciu trojanów (bo są) :)


(Bukosss) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:41:23, on 2006-07-26

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\System32\mssvcc.exe

C:\WINDOWS\System32\lat.exe

C:\WINDOWS\System32\win32bootcfg.exe

C:\WINDOWS\System32\win32update.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\k4nv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\win32host.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Rodzina\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Soltek] C:\WINDOWS\System32\autorun.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [secures23] lat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Core Kernel Update] C:\WINDOWS\System32\win32bootcfg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Win32 Kernel Update] C:\WINDOWS\System32\win32update.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [secures23] lat.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AE1E5796-E93D-4EF7-89C9-2118A18F7060}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: K4NV - Unknown owner - C:\WINDOWS\k4nv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Win32 Kernel Update (Win32Kernel) - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32host.exe

(adam9870) #2

Brakuje firewalla i antywirusa :?

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw).

Start => Uruchom => Wpisz polecenie services.msc => Zatrzymaj i wyłącz usługę Win32 Kernel Update

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone usuwasz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj.

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.


(Myszonus) #3

jeszcze K4NV do wyłączenia. :slight_smile:


(adam9870) #4

Tak.

Musiałem widocznie przeoczyć - pewnie ze zmęczenia. :roll:

Jeżeli będą probelmy z wyłączeniem usług to proszę zrobić tak:

start>>>uruchom>>>cmd>>>wpisz:


(Bukosss) #5

Już dzięki tylko się upewniałem, log był dobrej koleżanki więc wolałem nie skrewić. Dzięki. :lol: