Log do sprawdzenia i problem z kompem

Nistety mam jeszcze jedną złą wiadomość. Komputer nadal mi się resetuje. Ale zauważyłem pewną zbierzność. Otóż obojętnie na jakie konto wejde w systemi XP i komputer po pewnym czasie się zrestartuje pojawia się okienko w którym mogę znaleźć taki zapis:

Sygnatura błędu

BCCode : 1000000a BCP1 : 00000004 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001

BCP4 : 804DC44A OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1

Następujące pliki zostaną dołączone do tego raportu o błędach:

C:\DOCUME~1\nazwa konta\USTAWI~1\Temp\WERdd78.dir00\Mini101705-01.dmp

C:\DOCUME~1\nazwa konta\USTAWI~1\Temp\WERdd78.dir00\sysdata.xml

W części “nazwa konta” jest nazwa danego konta na którym byłem obecny gdy komputer się restartuje. Co dziwne zawsze są to te same pliki: Mini101705-01.dmp i sysdata.xml. Gutek polecił wyczyścić mi foldery Temp ale nawet gdy to zrobiłem nic to nie dało. Postanowiłem odszukać te pliki na komputerze.

Plik Mini101705-01.dmp znajduje się w katalogu: C:\WINDOWS\Minidump

Natomiast plik sysdata.xml nie został na moim komputerze odnaleziony. Tak jakby go nie było ale jest. Mam nadzieję że w jakiś sposób ułatwiłem rozwiązanie tej sprawy.

Przy okazji prosze o sprawdzenie loga:

Złączono Posta : 11.11.2005 (Pią) 10:12

Zapomniałem podziękować. Tak więc z góry dziękuję za pomoc.

Prawoklik na Mój komputer -> Właściwości -> Zaawansowane -> Uruchamianie i odzyskiwanie -> Ustawienia -> na dole: Zapisywanie informacji o debugowaniu - ustaw na Brak.

Co do loga.

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Pogrubione kasujesz z dysku oraz wszystkie wpisy z Hijacka.

Najpierw jednak przed usunięciem zatrzymaj usługę.

Start -> Uruchom -> services.msc

O23 - Service: WinSrv (MainSrv) - Przedsiębiorstwo Adalex - C:\WINDOWS\winsrv.exe

WinSrv - zatrzymaj tą usługę.

Po czynnościach nowy log!

Opróżnij katalogi TEMP, Prefetch z katalogu systemowego WINDOWS.

Jeśli będą problemy z usuwaniem, używasz narzędzia KillBox,

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

Info:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINDOWS\System32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).

O ile dobrze zrozumiałem mam usunąć wszystkie pliki z katalogu:

C:\WINDOWS\Prefetch

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:21:58, on 2005-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\piotrek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.292\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EdHTML] C:\Documents and Settings\piotrek\Moje dokumenty\dedos\PROGRAMY\HTML\EdHTML.exe /none

O4 - HKCU\..\Run: [Update Service] C:\Program Files\Common Files\Teknum Systems\update.exe

O4 - HKCU\..\Run: [cryptoexpert] "F:\Wirtualne sejfy\CryptoExpert Lite 2005 6.05\cexpert.exe" /T

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: SunClock5.lnk = C:\Documents and Settings\piotrek\Dane aplikacji\Map Maker\MMManager.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {112857FE-03FF-11D5-9A3F-0080C8D85044} (GameDesire Solitaires) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/solitaire_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/roulette_2_0_0_17.cab

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_26.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1113679436433

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_39.cab

O16 - DPF: {9085316E-42BA-11D4-BAA3-0080C8D7ED4A} (GameDesire JungleHunter) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/hunter_2_0_0_16.cab

O16 - DPF: {A1FE3DE0-CF77-11D4-8340-0080C8D7ED4A} (GameDesire Pinball Demon) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/demon_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GameDesire Soccer) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/soccer_2_0_0_10.cab

O16 - DPF: {ECEAD8AE-01D6-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 80th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots80_2_0_0_26.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4555/mcfscan.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C3} (GameDesire Pool 14) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard14_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_22.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Podaj mi proszę dokładnie co mam usunąć. Z góry dziękuję.

Log jest całkowicie czysty.

A co z katalogiem C:\WINDOWS\Prefetch???

Dobrze zrobiłeś opróżniając jego zawartość. O to chodziło.

Dzięki jeszcze raz

Złączono Posta : 12.11.2005 (Sob) 16:40

Komputer niestety nadal mi się restartuje bez ostrzeżenia. Tylko teraz nie pojawia mi się żaden komunikat. Nadal nie wiem co z tym zrobić.

Proszę o pomoc.

Restartuje, wiec odznacz, Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na mały zrzut i poowedz ajki bład wywala

No więc zrobiłem jak poleciłeś. Gdy komputer się zrestartował i gdy już ponownie się zalogowałem na konto pojawił się komunikat: System odzyskał sprawność działania po poważnym błędzie. Zaglądam do dziennika tego błędu. Sygnatura błędu wygląda tak:

BCCode : 100000c5 BCP1 : 825620B0 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001

BCP4 : 8054B5FC OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1

Pliki dołączone do raportu o błędach mają taką lokalizację:

C:\DOCUME~1\piotrek\USTAWI~1\Temp\WERb73d.dir00\Mini111805-01.dmp

C:\DOCUME~1\piotrek\USTAWI~1\Temp\WERb73d.dir00\sysdata.xml

Jak wcześniej wspomniałem:

W trybie awaryjnym opróżnij TEMP

Zobacz też Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie czy nie ma w autostarcie?

Dokłądan instrukcja http://groups.google.com/group/alt.wind … F-8&rnum=1

żebym to ja jeszcze znał j. angielski :slight_smile: Jeśli jest taka możliwość to prosze o przetłumaczenie tego, a jeśli nie to cóż będziemy kombinować inaczej.

Z góry dziękuję.

W skrócie usuwasz wszystko z katalogu: c:\Windows\ Minidump co jest w środku.

W dokumentach wyszukaj sysdata.plik xml i usuń wszystko. Restart po tym kompa :wink:

Folder Minidump jest pusty, ale co do pliku sysdata.xml niestety sytuacja powtarza się jak poprzednio:

Jak zobaczyć ukryte wpisy:

Mój komputer >>> Narzędzia >>> Opcje folderów >>> Widok

Zaznaczone Pokaż ukryte pliki i foldery + odznaczone Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego…

I szukaj w folderze C:\Documents and Settings