Log do sprawdzenia pod względem trojanów - OTL logfile


(Maxenergizer) #1

Do usunięcia.


#2

MaxEnergizer , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie, używając przycisku image.php?album_id=20&image_id=4038


(Maxenergizer) #3

Poprawione, jest ok?


(Acorus) #4

A gdzie extras?