Log do sprawdzenia, prooosze:)


(Mexa) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:13:34, on 2006-03-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\locator.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\program files\u-storage tool2.9\ustorage.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\twain_32\S6U12BX\WATCH.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Onscreen Display\OSD.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

E:\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {6001CDF7-6F45-471b-A203-0225615E35A7} - C:\WINDOWS\DH.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [UStorag] c:\program files\u-storage tool2.9\ustorage.exe sys_auto_run C:\Program Files\U-Storage Tool2.9

O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\gtwatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\S6U12BX\WATCH.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {B1826A9F-4AA0-4510-BA77-9013E74E4B9B} - http://www.trendmicro.com/spyware-scan/as4web.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A51522B0-467C-405C-BE50-29851B33F5BA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

i jeszcze wkółko usuwam winzip.exe(nie ten program do pakowania)bo mi kompa zamula, a sie tworzy od początku

====================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

uusń wpisy Hijackiem

Scan EWIDO po update :wink:

Daj log z Silenta opis w przyklejonym - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Szeryf118) #3

Zatytułuj prawidłowo temat !!


(Mexa) #4

blad.jpg

tyle na temat włączenia Silent Runner

i ten EWIDO to nawet nie wiem gdzie kliknąc, po tym ajk klikam start to nic sie nie pojawia


(Gblade) #5

Dajesz log z silenta


(Mexa) #6

mamy problem o nie dział dalej i to samo wyskakuje co poprzednio