Log do sprawdzenia - spowolonił komputer i internet

prośba o sprawdzenie logów ze względu na mulenie kompa jak i internetu. Dziękuje…

Hijack:

Silent Runner:

Proszę nazwać temat konkretnie.

Usuń w HJT.

Daj jeszcze log z ComboFix

Na czas wykonywania czynności wyłącz SpyBot TeaTimer.

Przeskanuj plik C:\WINDOWS\system32\28A3BFC2BB.sys na stronie http://virusscan.jotti.org/ i http://www.virustotal.com/en/indexx.html. Wcześniej włącz pokazywanie ukrytych plików i folderów bądź korzystając z wiersza polecenia wydaj poniżej przedstawione polecenia:

Wyniki skanu na powyżej zlinkowanych stronach przedstaw na forum.