Log do sprawdzenia


(KonradGrabów) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:41:04, on 2007-08-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\AOL Scan\avp.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

D:\AOL Scan\avp.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

D:\Firefox 2.0\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Chryscienko\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - D:\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [aol] "D:\AOL Scan\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://D:\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://D:\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://D:\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://D:\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.databased.at

O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://bin.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-us/4,0,0,83/mcinsctl.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7DC46B5D-4665-4441-AC5B-BDD34A4AAE4D}: NameServer = 217.8.168.244 157.25.5.18

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Active Virus Shield (AVP) - Unknown owner - D:\AOL Scan\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

Złączono Posta : 12.08.2007 (Nie) 21:37

Pomoże ktoś ?????? Proszę !!


(jessica) #2

Pytasz się, czy ktoś Ci pomoże, a nawet nie raczyłeś napisać, w czym mamy Ci pomóc, co Cię zaniepokoiło?

W każdym razie: ten log jest czysty! :slight_smile:

Możesz dać jeszcze log z ComboFixa:

(na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

.


(JNJN) #3

Proszę zmienić temat postu na konkretny, opcja zmień i popraw.JNJN