Log do sprawdzenia


(Magik) #1

Siemanko.

Prośba o sprawdzenie loga. Ja tu nic nie widzę, ale może wy coś znajdziecie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:35:34, on 2005-02-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\FarStone\VirtualDrivePro\vdtask.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\PROGRA~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\rmctrl.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver2\LVCOMS.EXE

C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclConf.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\SETI@home\SETI@home.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE

C:\FRAPS\FRAPS.EXE

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\winbond\Hardware Doctor\Hwdoctor.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\NPROTECT.EXE

C:\Program Files\AVerTV2K\QuickTV.exe

C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LowLight.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\DOCUME~1\bierkoff\USTAWI~1\Temp\_tc0\HIJACK~1.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] C:\Program Files\FarStone\VirtualDrivePro\vdtask.exe /AutoRestore

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXBLKsk] C:\PROGRA~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MemoryCardManager] C:\Program Files\Lexmark\Lexmark Photo Center\MemoryCardManager.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VaCtrl] C:\Program Files\VoiceAge\Common\VaCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\WINDOWS\System32\rmctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver2\LVCOMS.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Connection Monitor] "C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclConf.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKCU\..\Run: [seticlient] C:\Program Files\SETI@home\SETI@home.exe -min

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "C:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU\..\Run: [Fraps] C:\FRAPS\FRAPS.EXE

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Hardware Doctor.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVerTV2K\QuickTV.exe

O4 - Global Startup: SETI@home.lnk = C:\Program Files\SETI@home\SETI@home.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Personal Firewall Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ODSP Host Service (ODSP Host) - Unknown owner - C:\Program Files\ODSP\ODSPHost_NT.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

(Damian) #2

To możesz usunąć:

O23 - Service: ODSP Host Service (ODSP Host) - Unknown owner - C:\Program Files\ODSP\ODSPHost_NT.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

A znasz te dwa :?: :

O4 - HKLM..\Run: [VaCtrl] C:\Program Files\VoiceAge\Common\VaCtrl.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_explorer.exe


(Adarek) #3

Usuń :

O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - (no file) 

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O23 - Service: ODSP Host Service (ODSP Host) - Unknown owner - C:\Program Files\ODSP\ODSPHost_NT.exe (file missing)

Restart kompa .

Pozatym komp strasznie zwawalony uruchomionymi programami . Pousuwaj je z autostartu i w " msconfig".Szczegulnie antywir tu najwięcej zasobów zajmuje. Ale to juz twoja wola .


(Kuz5) #4

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL


(Magik) #5

Dzięki wielkie, na szczęście to nie mój komp, tylko kumpla. :slight_smile:

Prawdopodobnie będzie robił format, bo doszedł sam do wniosku, że trzeba odświerzyć kompa.