Log do sprawdzenia :)


(MJ DwaTrzy) #1

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 12:34:15, on 12.03.2005

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programme\Winamp\winamp.exe

C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\MJ DwaTrzy\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://hot-searches.com/index.php?v=6&aff=7861987

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... r=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... r=iesearch

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com*

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... cid=0x0407

O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts

O1 - Hosts: 82.179.166.164 lender-search.com

O1 - Hosts: 82.179.166.165 hot-searches.com

O2 - BHO: (no name) - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Programme\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Programme\iMeshBar\bar\1.bin\IMESHBAR.DLL

O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Programme\iMeshBar\bar\1.bin\IMESHBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole (HKLM)

O9 - Extra button: ICQ 4.1 (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite (HKLM)

O9 - Extra button: Related (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht! http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 9688783135

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/sh ... wflash.cab


(boczi) #2

Wklej proszę, log z nowszej wersji programu. http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=19174


(Damian) #3
O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts

O1 - Hosts: 82.179.166.164 lender-search.com

O1 - Hosts: 82.179.166.165 hot-searches.com

O2 - BHO: (no name) - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Programme\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Programme\iMeshBar\bar\1.bin\IMESHBAR.DLL

O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Programme\iMeshBar\bar\1.bin\IMESHBAR.DLL 

O9 - Extra button: Related (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

Potem wklej loga jeszcze raz.


(Maniooo666) #4

Witam,

to również won:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://hot-searches.com/index.php?v=6&aff=7861987

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com*

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=runonce&pver=6.0&plcid=0x0407

Damian , a to dlaczego?

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

Po tej operacji raczej nie uda się otworzyć PDF-a w IE.


(Musg) #5

i jeszcze to


(MJ DwaTrzy) #6

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:15:40, on 12.03.2005

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\MJ DwaTrzy\Desktop\HijackThis2\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com*

O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Programme\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Programme\iMeshBar\bar\1.bin\IMESHBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: ICQ 4.1 - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 9688783135

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - C:\WINDOWS\System32\xplugin.dll

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Programme\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: MD Simple Burner Service (NetMDSB) - Sony Corporation - C:\Programme\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe


(boczi) #7
  • Imesh zawiera w sobie komponenty szpiegowskie. Jeśli chcesz go używać, nie masz prawa usuwać:

    O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Programme\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll

    02 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Programme\iMeshBar\bar\1.bin\IMESHBAR.DLL

Poza tym, po usunięciu tego aplikacja może nie działać. Zalecam zmianę programu p2p. Usuń także:

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - C:\WINDOWS\System32\xplugin.dll

To wszystko


(MJ DwaTrzy) #8

WILEKIE dzieki