Log do Sprawdzenia


(Widmo108) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:59:57, on 05-04-25

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\FIREWALL\PAVFIRES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\APVXDWIN.EXE

C:\PROGRAM FILES\D-TOOLS\DAEMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE

C:\WINDOWS\XHRMY.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE

C:\TEMP\SALM.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCK.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\SAHAGENT-CDT1004.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCESS.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETMETER\NETMETER.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\TRAYMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\1045\MSOFFICE.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\PAVPROXY.EXE

C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEINT.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [xhrmy] C:\WINDOWS\Xhrmy.exe

O4 - HKLM..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe

O4 - HKLM..\Run: [sAHBundle] C:\WINDOWS\TEMP\SAHAGENT-CDT1004.EXE run

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [ATIPOLL] ati2evxx.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [ATISmart] C:\WINDOWS\SYSTEM\ati2s9ag.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [PANDASCHEDULER] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Pavsched.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [PAVFIRES] C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\Run: [C] C:\PROGRAM FILES\NETMETER\NETMETER.EXE

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\PROGRAM FILES\STAR DOWNLOADER\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://www.kazaalite.pl/stats/xaw.chm::/bridge-c18.cab

Oto muj log.

Mam pytanie co z niego usunąć??

Chodzi mi zwłaszcza o sławne już chyba pliki:

Madia Acces.exe

Media Acck.exe

Media AccC.dll

Salm.exe

Salm.log

Xhmry.exe

LoaderX.exe

Chodzi o to że niemogę usunąć ich ręcznie, a niewiem co usunąc z tego loga,ani jakie wiersze usunąc z rejestru(chyba że usunięcie odpowiednich wierszy z tego loga pomoże na dobre).Jakby ktoś się nademną zlitował proszę o pomoc.


(Musg) #2

podczas usuwania wejdz w tryb awaryjny i recznie usuwasz:

XHRMY.EXE

SALM.EXE

MEDIA ACCESS

SAHAGENT-CDT1004.EXE

masz podane lokalizacje

MEDIA ACCESS--wywalasz w dodaj usun programy

wyczysc caly zasobnik systemowy- SysTray.Exe

za pomoca hijacka fixujesz:

na konec wywalasz:

pamietaj o trybie awaryjnym podczas usuwania f8


(Widmo108) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:35:08, on 05-04-26

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\FIREWALL\PAVFIRES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\APVXDWIN.EXE

C:\PROGRAM FILES\D-TOOLS\DAEMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETMETER\NETMETER.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\TRAYMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\1045\MSOFFICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\PAVPROXY.EXE

C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEINT.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [ATIPOLL] ati2evxx.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [ATISmart] C:\WINDOWS\SYSTEM\ati2s9ag.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [PANDASCHEDULER] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Pavsched.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [PAVFIRES] C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\Run: [C] C:\PROGRAM FILES\NETMETER\NETMETER.EXE

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\PROGRAM FILES\STAR DOWNLOADER\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html

Oto muj aktualny log częsc pozycji z loga usunąłem ręcznie część usunał za mnie Adadware mam pytanie:

1Mam w Program files folder Media Pass a w nim plik MediaPassC.Dll czy ten folder i ten plik ma jakiś związek z Media Acces i czy trzeba go usunąć??


(Kuz5) #4

W Dodaj/Usuń jeżeli jest odinstaluj Media Access następnie usuń:

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\ MEDIA ACCESS \MediaAccK.exe

Pliki na czerwono usuń recznie z dysku

Usuń cały folder


(Widmo108) #5

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:38:18, on 05-05-10

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE

C:\PROGRAM FILES\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

C:\PROGRAM FILES\D-TOOLS\DAEMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\IRMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\TRAYMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCESS.EXE

C:\PROGRAM FILES\CACHEMAN\CACHEMAN.EXE

C:\WINDOWS\DANE APLIKACJI\TALS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETMETER\NETMETER.EXE

C:\PROGRAM FILES\KWORLD\MPEGTV STATION PCITV\REMOTECTL.EXE

C:\PROGRAM FILES\MUSTEK 1200 UB PLUS\DRIVER\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\1045\MSOFFICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCK.EXE

E:\PROGRAMY DO CZYSZCZENIA\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEINT.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: (no name) - {EBF5AFF0-1360-0BCE-6800-6FB329B90896} - C:\WINDOWS\SYSTEM\IJUIDHV.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\GOOGLENAV.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [Windows98UpdateCD] H:\INSTAL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\Run: [stillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM..\Run: [irMon] IrMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [ATIPOLL] ati2evxx.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [ATISmart] C:\WINDOWS\SYSTEM\ati2s9ag.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Cacheman] C:\PROGRA~1\CACHEMAN\Cacheman.exe

O4 - HKCU..\Run: [Aisw] C:\WINDOWS\Dane aplikacji\tals.exe

O4 - HKCU..\Run: [C] C:\PROGRAM FILES\NETMETER\NETMETER.EXE

O4 - Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWorld\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: Watch.lnk = C:\Program Files\Mustek 1200 UB Plus\Driver\WATCH.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\GOOGLENAV.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\GOOGLENAV.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\GOOGLENAV.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\GOOGLENAV.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\PROGRAM FILES\STAR DOWNLOADER\sdie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/pl/deleo ... gleNav.cab

To jest Log z systemu mojej siostry byłbym wdzięczny za sprawdzenie go.


(Widmo108) #6

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:27:48, on 05-05-10

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\FIREWALL\PAVFIRES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\APVXDWIN.EXE

C:\PROGRAM FILES\D-TOOLS\DAEMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\DANE APLIKACJI\TOOW.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETMETER\NETMETER.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\TRAYMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\1045\MSOFFICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA ANTIVIRUS PLATINUM\PAVPROXY.EXE

C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEINT.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [ATIPOLL] ati2evxx.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [ATISmart] C:\WINDOWS\SYSTEM\ati2s9ag.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [PANDASCHEDULER] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Pavsched.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [PAVFIRES] C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Obrs] C:\WINDOWS\Dane aplikacji\toow.exe

O4 - HKCU..\Run: [C] C:\PROGRAM FILES\NETMETER\NETMETER.EXE

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\PROGRAM FILES\STAR DOWNLOADER\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://www.kazaalite.pl/stats/xaw.chm::/bridge-c18.cab

A to z Kolei log mojego systemu też byłbym wdzięczny za sprawdzenie go, a i byłbym zapomniał co to za plik TOOW.EXE bo niemogę znależć informacji o tym pliku i niewiem czy go usunąć czy nie. Z góry dziękuję za pomoc.


(Damian) #7

Log Siostry

To wywalasz jak mówił Ci kolega, przez Dodaj-Usuń, a potem kasujesz folder Media Access z Program Filles:

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCESS.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCK.EXE

To w Hijacku:

O2 - BHO: (no name) - {EBF5AFF0-1360-0BCE-6800-6FB329B90896} - C:\WINDOWS\SYSTEM\IJUIDHV.DLL

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe

To jak znasz to nie kasuj, jak nie znasz to wywal:

C:\WINDOWS\DANE APLIKACJI\TALS.EXE

Twój system

Wydaje mi się, że TOOW.EXE to badziew. Wywal ręcznie:

C:\WINDOWS\DANE APLIKACJI\TOOW.EXE

A to w Hijacku:

O4 - HKCU..\Run: [Obrs] C:\WINDOWS\Dane aplikacji\toow.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://www.kazaalite.pl/stats/xaw.chm::/bridg e-c18.cab


(fiesta) #8

Nie wklejaj w jednym topicu trzech logów, bo zrobi się taki zamęt że sam później nie dojdziesz które uwagi są do którego laga :roll: :roll: :roll: