Log do sprawdzenia


(Daro U) #1

Jak by można było sprawdzić loga byłbym wdzięczny :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:54:51, on 2005-04-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

D:\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

D:\eMule\emule.exe

D:\FlashGet\flashget.exe

D:\Opera\Opera.exe

F:\Programy\HijackThis.exe


O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "D:\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\RunServices: [Registry Checkup System326a Monitor] Winregs326a.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [lssas Monitoring6 Startup] lssas6.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1110549497985

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{26364B50-150B-4256-A988-F1F134833CB0}: NameServer = 195.114.161.61 195.114.181.130

O20 - AppInit_DLLs: PAVWAIT.DLL

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - D:\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - D:\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

(Loveall) #2

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\FlashGet\jc_all.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 0549497985

to ci raczej nie będzie potrzebne


(Gutek) #3

Backdoor.Win32.Rbot.gen


(boczi) #4

Będzie - nie usuwaj :stuck_out_tongue:


(Gutek) #5

Ślepak ze mnie zobacz jeszcze tutaj: TUTAJ :stuck_out_tongue:

Dlaczego:


(Daro U) #6

czyli dokładnie o co chodzi ??


(Gutek) #7

Sciągnij łatkę :stuck_out_tongue:


(Daro U) #8

Można prosić o sprawdzenie ponowne loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:14:37, on 2005-06-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

D:\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\MKS\Bin\mks_menu.exe

D:\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

D:\Tlen.pl\tlen.exe

D:\MKS\Bin\mks_scan.exe

D:\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

F:\Programy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\system32\safeie.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] D:\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] D:\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta - D:\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - D:\WellGet\nxcatch.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - D:\WellGet\WellGet.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1117707104554

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B949A6DD-E173-4F72-9083-D898B9D175B5}: NameServer = 195.114.161.61 195.114.181.130

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - D:\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - D:\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - D:\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - D:\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #9

Log masz czysty :wink: