Log do sprawdzenia


(luki) #1

Bardzo proszę zerknijcie na tego loga . Jak od razu widać jest to win ME i jest dość już stary. Ten komputer nie jest podłączony do internetu ale kiedyś był. Zobaczcie co tam jest nie tak i nie piszcie o laga z najnowszej wersji bo to teraz nie możliwe. (tego loga przyniosłem na dyskietce od brata )

Proszę a jakieś sugestie .

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 11:40:28, on 2005-05-07

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SM56HLPR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

D:\ME_PROGRAM\GG\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\COREL\GRAPHICS8\PROGRAMS\MFINDEXER.EXE

D:\ME_GRY\GRY\HEROUS\REGISTERSOD\REMIND32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

E:\PROGRAMY_UZYTKOWE\PROGRAMY ANTYSPY\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [sM56ACL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [RNBOStart] C:\WINDOWS\SYSTEM\RNBOSENT\SENTSTRT.EXE

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\ME_PROGRAM\GG\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: Corel MEDIA FOLDERS INDEXER 8.LNK = C:\Corel\Graphics8\programs\MFIndexer.exe

O4 - Startup: H3 The Shadow of Death.lnk = D:\me_gry\gry\herous\RegisterSOD\Remind32.exe

O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll


(Damian) #2

To jest cały log?

Jak tak to czysty.


(Kuz5) #3

Usuń:

O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe