Log do sprawdzenia


(kRZYS###) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:05:57, on 2005-08-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\RFA\rfagent.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\RALINK\RT2500 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\krzysiek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.468\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [rfagent] "C:\Program Files\RFA\rfagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Global Startup: RaConfig2500.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2500 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

CZY ktos wie czy kaspersky może gryść sie z kerio personal firewall ?? Bo nie moge sie połacznyć z netem !!


(squeet) #2

Poczekaj więc spokojnie na sprawdzenie loga. Później będziesz walczył, aby Kerio zadziałało… Bo jeśli się nie mylę, to masz trojana…

Ale jak mówię, poczekaj…


(Qbek50) #3

w logu tylko to:

w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu kasujesz 8)

Złączono Posta : 28.08.2005 (Nie) 18:59

nie, Explorer.EXE siedzi w Windowsie :slight_smile: