Log do sprawdzenia


(Adamxman) #1

proszę o sprawdzenie loga

wiesza mi się wszystko b. często poza tym wyskakuje jakiś dziwny komunikat o internet eksplorer

trochę ostatnio pokasowałem niepotrzebnych rzeczy inie wiem czy nie za dużo?!?!

proszę o późniejsze tłómaczenie krok po kroku ponieważ jestem laikiem

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:25:30, on 2005-09-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\aol\ACS\AOLacsd.exe

C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTBDaemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\RapidMem\RapidMem.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

D:\INSTALL\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey2000.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey.com

O2 - BHO: BHO - {00000015-A527-34E7-25C2-03A4E313B2E9} - c:\WINDOWS\system32\winsrvs_1.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: eBay Toolbar Helper - {22D8E815-4A5E-4DFB-845E-AAB64207F5BD} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll

O3 - Toolbar: eBay Toolbar - {92085AD4-F48A-450D-BD93-B28CC7DF67CE} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [eBayToolbar] C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTBDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [RapidMem] "C:\Program Files\RapidMem\RapidMem.exe" /tray

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray-Symbol.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O8 - Extra context menu item: &eBay Search - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {4A3CF76B-EC7A-405D-A67D-8DC6B52AB35B} (QDiagAOLCCUpdateObj Class) - http://aolcc.aol.de/computercheckup/qdiagcc.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3EFD2DE6-D315-4042-968B-9922C2FAB32E}: NameServer = 205.188.146.145

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3EFD2DE6-D315-4042-968B-9922C2FAB32E}: NameServer = 205.188.146.145

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\aol\ACS\AOLacsd.exe

(Gutek) #2

Uusń wpisy w trybie awaryjnym a plik ręcznie :stuck_out_tongue:


(Adamxman) #3

no to właśnie uwarzałem za opis szczegółowy

dzięki za poradę ale nie umiem z niej skożystać

prosiłem o opis troszkę bardziej rospisany, bo to co napisałeś nic mi nie mówi???//


(Gutek) #4
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku plik, który podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Powinno pomóc :smiley:


(Adamxman) #5

jak mógłbym jeszcze raz prosić o sprawdzenie loga po tych operacjach

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:56:37, on 2005-09-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTBDaemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\RapidMem\RapidMem.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\adamus\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: eBay Toolbar Helper - {22D8E815-4A5E-4DFB-845E-AAB64207F5BD} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll

O3 - Toolbar: eBay Toolbar - {92085AD4-F48A-450D-BD93-B28CC7DF67CE} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [eBayToolbar] C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTBDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [RapidMem] "C:\Program Files\RapidMem\RapidMem.exe" /tray

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray-Symbol.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O8 - Extra context menu item: &eBay Search - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {4A3CF76B-EC7A-405D-A67D-8DC6B52AB35B} (QDiagAOLCCUpdateObj Class) - http://aolcc.aol.de/computercheckup/qdiagcc.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3EFD2DE6-D315-4042-968B-9922C2FAB32E}: NameServer = 205.188.146.145

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3EFD2DE6-D315-4042-968B-9922C2FAB32E}: NameServer = 205.188.146.145

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

jeśli wszystko oki to DZIĘKUJĘ! a jeśli nie to proszę o dalsze instrukcje mam jeszcze jedną sprawę : nie odczytuje mi płyt audio cd nie wiem czy coś poprzestawiałemczy poprostu źle coś robię i tak jest na wszystkich plejerach Złączono Posta _: 12.09.2005 (Pon) 1:13_bardzo wolno wszystko coś mi się włącza, ogólnie muszę czekać około 2-8 sekund na otwarcie pustej strony IE na przykład! :frowning: wcześniej tak nie było! !!


(Gutek) #6

LOG OK

Pewnie program Avant Browser spowalnia IE a próbowąłeś z inną przeglądarką?

backgammon odzyskasz: start\panel sterowania\dodaj usuń\po lewej stronie jest dodań usuń składniki widows im klikasz wybierasz akcesoria szczegóły i gry szczególy zaznaczasz gry internetowe i się pojawi spowrotem backgammon