Log do sprawdzenia


(Sylssa) #1

Witam,

Mój problem głównie dotyczy spowolnionej pracy komputera, od czasu załozenia neta. Wirusy i szpiegi regularnie usówam, a mimo wszytsko co jakiś czas komputer ledwo dyszy...:wink: Wyskakują błędy Windowsa jak i Expolera. Czy ktoś może wie co może być tego przyczyną?? Dodam ze mój komputer nie jest najmłodszy.... :smiley:

Z góry dziękuję za pomoc! !!

Oto mój log (dłuuugi strasznie):

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:56:23, on 05-10-02

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

D:\PROGRAMY\AVAST\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\3DLDEMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ICSMGR.EXE

D:\PROGRAMY\AVAST\ASHWEBSV.EXE

D:\PROGRAMY\AVAST\ASHMAISV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

D:\PROGRAMY\OFFICE\OFFICE\FINDFAST.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

D:\PROGRAMY\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

D:\PROGRAMY\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX24.932\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F1 - win.ini: run=hpfsched

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\PROGRAMY\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRAMY\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [3DLabsHelperDemon] 3dldemon.exe nowakeup

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeskAd Service] C:\PROGRAM FILES\DESKAD SERVICE\DESKADSERV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\SYSTEM\cmd32.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] "D:\Programy\Outpost Firewall 1.0\outpost.exe" /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [ICSMGR] ICSMGR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LexmarkPrinTray] PrinTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\PROGRAM FILES\MEDIA GATEWAY\MEDIAGATEWAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] D:\PROGRAMY\AVAST\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] D:\PROGRAMY\AVAST\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [RNBOStart] C:\WINDOWS\SYSTEM\RNBOSENT\SENTSTRT.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] D:\Programy\Avast\ashServ.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - Startup: Microsoft Find Fast.lnk = D:\Programy\Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = D:\Programy\Office\Office\OSA.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - D:\PROGRAMY\OUTPOST FIREWALL 1.0\TRASH.EXE (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - D:\PROGRAMY\OUTPOST FIREWALL 1.0\TRASH.EXE (file missing) (HKCU)

O15 - Trusted Zone: *.topconverting.com

O15 - Trusted Zone: *.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.topconverting.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {3E339D3C-4B12-4E8C-A529-9CC4BEEAFD4F} (VacPro.russia_ver3) - http://www.globalphon.com/dialer/russia.CAB

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuch.mht!http://iframedollars.biz/dl/adv407/x.chm::/load.exe

O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://217.117.128.162/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_61.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

(Przemoxmx) #2

moze zanim dasz loga powiec czym skanowałeś? polecam ci skaner on_line mks_vir mozesz skorzystac z pandy on_line potem przeskanuj prgramem SpyBot S&D (przed skanowaniem uaktualnij go) i daj loga… po tych czynnosciach komp powinen być prawie czysty :):slight_smile:


(Sylssa) #3

Dzięki za odzew;). Więc tak: komp skanuję srednio co 5 dni własnie Spybotem i skanerem online mks vir. Od czasu do czasu (gdy jest krytycznie zle) uruchamiam Pandę online. Szpiegów instaluje mi się masa, ale zawsze je usówam. Chcę poprostu wiedzieć czy ten log wygląda podejrzanie?? I czy nie mam jakiegoś innego robactwa, które wpływa na słabą pracę systemu???

Proszę o jakąś opinię.


(Kuz5) #4

W Dodaj/Usuń odinstaluj Media Access oraz Media Gateway

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli wpisy 015 będą stawiać opór to usuń je narzędziem KillTrusted 0.7