Log do sprawdzenia :]


(Darek Yoo) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:42:44, on 2005-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

E:\program files\steam\steam.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

E:\PROGRA~1\MOZILLA.ORG\MOZILLA\MOZILLA.EXE

C:\Documents and Settings\Deereek\Pulpit\hijackthis_199\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.esports.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msbb] C:\PROGRA~1\n-Case\msbb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinStart001.EXE] C:\WINDOWS\System\WinStart001.EXE -b

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "e:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Reboot.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} (Installer Class) - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4.0/ysb_cracks.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126264197101

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1126264183521

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0F566E19-E204-4FC3-809D-FDF1941A82DC}: NameServer = 192.168.14.1,213.199.197.130

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #2

Wklej całego loga (zapomniałeś o nagłówku)

Takie logi nie beda sprawdzane


(Darek Yoo) #3

OK Poprawione :smiley:


(Gutek) #4

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Darek Yoo) #5

Poprawiony log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:52:23, on 2005-10-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

E:\program files\steam\steam.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

E:\PROGRA~1\MOZILLA.ORG\MOZILLA\MOZILLA.EXE

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

E:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Deereek\Pulpit\hijackthis_199\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.esports.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "e:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Reboot.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126264197101

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1126264183521

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0F566E19-E204-4FC3-809D-FDF1941A82DC}: NameServer = 192.168.14.1,213.199.197.130

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Ale dalej mam problem z grami. Gram w coś 5-6 minut i res kompa i tak cały czas - wiem że to nie wina gier bo grałem cały czas i bylo dobrze - nawet zainstalowałem jeszcze raz i dalej to samo. POMOCY


(Gutek) #6

LOG OK