Log do sprawdzenia


(Songo93) #1

(Gutek) #2

Czysto jest :smiley: