Log do sprawdzenia


(Kwid) #1

Prosze o sprawdzenie tego loga i o porady . Z gory DZIEKI !

P.S. Komp. uzywany w necie i do gierek (ale nie tylko)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:32:31, on 2005-12-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

C:\Program Files\Hotbar\Bin\4.6.1.0\HbOEAddOn.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\windows\system32\mdms.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Hotbar\Bin\4.6.1.0\HbSrv.exe

C:\Documents and Settings\Joanna\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

C:\Program Files\WebRebates4\webrebates.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Joanna\USTAWI~1\Temp\sp.dll/sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Joanna\USTAWI~1\Temp\sp.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://resultsmaster.com/SmartOffers/Se … ftPane.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: PerfectNavBHO Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - C:\PROGRA~1\PERFEC~1\BHO\PERFEC~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: LocalNRDObj Class - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - C:\WINDOWS\localNRD.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {12A25D4F-BB51-44AD-80D0-2FBDA7A459BC} - C:\WINDOWS\System32\mjmocc.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - E:\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Hotbar - {B195B3B3-8A05-11D3-97A4-0004ACA6948E} - C:\Program Files\Hotbar\Bin\4.6.1.0\HbHostIE.dll

O3 - Toolbar: Hotbar - {B195B3B3-8A05-11D3-97A4-0004ACA6948E} - C:\Program Files\Hotbar\Bin\4.6.1.0\HbHostIE.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\FLASHGET\fgiebar.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [CMESys] “C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [bullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe

O4 - HKLM…\Run: [Winad Client] C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe

O4 - HKLM…\Run: [satmat] C:\WINDOWS\satmat.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [Onet.pl AutoUpdate] “C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe” /updateexetsr

O4 - HKLM…\Run: [ibkkcynr] c:\windows\system32\ibkkcynr.exe

O4 - HKLM…\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

O4 - HKLM…\Run: [WeatherOnTray] C:\Program Files\Hotbar\Bin\4.6.1.0\WeatherOnTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [Hotbar] C:\Program Files\Hotbar\Bin\4.6.1.0\HbOEAddOn.exe

O4 - HKLM…\Run: [wdhwncck] C:\WINDOWS\System32\ejfhiqiu.exe

O4 - HKLM…\Run: [atipatxx] C:\WINDOWS\System32\atipatxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [LiveChatut] C:\WINDOWS\LiveChatut.exe

O4 - HKLM…\Run: [webrebates] “C:\Program Files\WebRebates4\webrebates.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [sysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM…\Run: [bxproxy] C:\WINDOWS\bxproxy.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [atipatxx] C:\WINDOWS\System32\atipatxx.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [Microsoft NetMeeting] “C:\Program Files\NetMeeting\conf.exe” -Background

O4 - HKCU…\Run: [skype] “D:\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU…\Run: [bxproxy] C:\WINDOWS\bxproxy.exe

O4 - HKCU…\Run: [FreeRAM XP] “C:\Program Files\eMule\Incoming\FreeRAM XP Pro 1.40.exe” -win

O4 - HKCU…\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: Stronghold Crusader.lnk = C:\Stronghold Crusader\Stronghold Crusader.exe

O4 - Startup: Uninstall Game.lnk = C:\Stronghold Crusader\UNWISE.EXE

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: PrecisionTime.lnk = C:\Program Files\PrecisionTime\PrecisionTime.exe

O4 - Global Startup: Date Manager.lnk = C:\Program Files\Date Manager\DateManager.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Web Rebates. - file://C:\Program Files\WebRebates4\websrebates\webtrebates\toprC0.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O10 - Broken Internet access because of LSP provider ‘mswsck2.dll’ missing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{924A5A74-B634-4293-B164-CA45143F2A93}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O18 - Filter: text/html - {6C5A98C7-4678-4EA7-8926-F5640FF7B471} - C:\WINDOWS\System32\mjmocc.dll

O18 - Filter: text/plain - {6C5A98C7-4678-4EA7-8926-F5640FF7B471} - C:\WINDOWS\System32\mjmocc.dll

O20 - Winlogon Notify: ntfs32 - ntfs32.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Zastosuj usuwaie Usuwanie Trojan.Repsamo

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 odpal LSP-Fix zaznacz “I know what I’m doing” następnie w okienku Keep zaznacz plik mswsck2.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish


(Kwid) #3

Nie chce nagrzebac w tym kompie ale rozumiem ze mam zaznaczyc wszystkie wpisy jakie umiesciles w cytacie ?


(Songo93) #4

Sporo sie nauczyłem więc pomoge.Musisz zastartowac do trybu awaryjnego opis masz w linku potem pliki na czerwono usuwasz ręcznie wpisy usuwasz hijackiem i reszta wszystko wg. poleceń Gutek2222.PZDR


(Kwid) #5

Tyber01 dzieki za checi ale nie powtarzaj info innych !!


(Songo93) #6

Ale Gutek2222 pięknie Ci wszystko opisał!