Log do sprawdzenia


(Błażej) #1

Przez ostatni tydzień przez przypadek pracowałem z wyłączonym Antywirusem. Wklejam loga by upewnić się czy żaden syf sie nie dostał do mojego kompa.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:01:04, on 05-12-29

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOW\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOW\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOW\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\NETMONSV.EXE

C:\WINDOW\EXPLORER.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\LVCOMS.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\ABMENU.EXE

C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\AVMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\ABREGMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\ARCASCAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOW\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\PERFECT SERIES\OPTICAL MOUSE\3.0\MOUSE32A.EXE

C:\WINDOW\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOW\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOW\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [LVComs] C:\WINDOW\SYSTEM\LVComS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOW\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVMON] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\AVMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ABNetMon] C:\PROGRAM FILES\ARCAVIR\BIN\NETMONSV.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

O12 - Plugin for .3gp: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_39.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

(Gutek) #2

No czysto jest :wink: