Log do sprawdzenia


(lysysz) #1

Ostatnio w moim kompie internet zaczął chodzić strasznie wolno.

Poza tym wszystko chodzi dobrze .


(Kuz5) #2

Log masz ok

Ciachnij:


(X4d3t) #3

Kosmetycznie wyłącz z Autostartu

Panel sterowania=>Opcje Regionalne...=>Języki=>Szczegóły=>Zaznacz-Wyłącz zaawansowane usługi tekstowe...

Panel sterowania=>Java=>Update=>Odptaszkuj-Check for updates automatically

Start=>Uruchom=>msconfig=>Uruchamianie=>Odchacz=>

  • [nwiz] nwiz.exe /install