Log do sprawdzenia


(Tom) #1

WITAM

komputer troche wolno chodzi

NOD wykrywa jakis wirusy

c:\new.exe

i

w katalogu

C:\Documents and Settings\Tomek mozna kasowac dowoli ?

mam tam wirusa?

a w logu nie ma tego wpisu

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:34:07, on 2006-01-26

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\logonui.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

E:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

E:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Tomasz\Pulpit\hijackt9his\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] E:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O8 - Extra context menu item: &Download by NetAnts - E:\PROGRA~1\NetAnts\NAGet.htm

O8 - Extra context menu item: Download &All by NetAnts - E:\PROGRA~1\NetAnts\NAGetAll.htm

O9 - Extra button: NetAnts - {57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540000} - E:\PROGRA~1\NetAnts\NetAnts.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &NetAnts - {57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540000} - E:\PROGRA~1\NetAnts\NetAnts.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - e:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D7E98A69-0A83-464A-8E07-DC142473D6ED}: NameServer = 192.168.3.1,193.193.75.1

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

co to jest Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32 to mi sie uruchamia w autostarcie mozna to skasowac?

jaki to program?


(Kuz5) #2

To usun go recznie w trybie awaryjnym

Nic nie kasuj, podaj pełna scieżkę tego syfu

Jakiego ??

Log masz ok

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj

To nie program , to error zrzyt pamieci po padzie systemu, możesz spokojnie usunąć ten wpis.

Aby zapobiec powstawaniu tego wpisu zrób tak:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.