Log do sprawdzenia

Chce sprawdzic czy wszystko ok

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:57:39, on 2006-02-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\Panel sterowania ATI\atiptaxx.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Windows\MicrosoftNet.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\STK014\STK014M.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\user\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MicrosoftNet] C:\Windows\MicrosoftNet.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "d:\gry\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: STK014 PNP Monitor.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &NeoTrace It! - C:\PROGRA~1\NEOTRA~1\NTXcontext.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: NeoTrace It! - {9885224C-1217-4c5f-83C2-00002E6CEF2B} - C:\PROGRA~1\NEOTRA~1\NTXtoolbar.htm (file missing) (HKCU)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{28690FD2-F7AA-47B5-B189-7B537AAE0BF8}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{28690FD2-F7AA-47B5-B189-7B537AAE0BF8}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play (upnphost) - Unknown owner - cmd.exe (file missing)

nie zanam tylko tego :frowning:

To mi wygląda na podróbke Microsoft .NET

:stuck_out_tongue: a możesz opisac wiecej coś na ten temat -spotkałeś sie z nim nie google :mrgreen: - Sorki chodzi mi o wpis

Wygląda jak by udawało Microsoft Visual Studio.Net , http://www.microsoft.com/poland/net/bas … s.mspx#EEB , powinien być folder MicrosoftNet a nie plik .exe , hmm

Nie wiem jak Oni - Ty na pewno :evil:

Znalazłem to

asterisk dzięki