Log Hajdżaka ;]


(Trelin) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:13:52, on 2005-02-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\LClock\lclock.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\MYIE2\MyIE.exe

C:\Program Files\Star Downloader\stardown.exe

C:\Downloads\hijackthis1.99\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

*O2 - BHO: BTGrabObj Class - {00000000-F09C-02B4-6EC2-*AD0300000000} - C:\WINDOWS\BTGrab.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [TrojanShield Protector] C:\Program Files\TrojanShield\Port.exe

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do filtra - C:\Program Files\MYIE2\config/blacklist.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: CPUCooLServer Service - Unknown - C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\Grzegorz\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Registry Management Service - Unknown - C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Juz jest nową wersją;] Wątpliwosci moje budzi zaznaczona gwiazdka linijka.


I watpie, ze jest czysty.


(adpawl) #2

Przeskanuj nowym Hijackiem i podmień loga :

Link do HijackThis 1.99 :slight_smile:

BTW

Wywal te 2 wpisy :

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

*O2 - BHO: BTGrabObj Class - {00000000-F09C-02B4-6EC2-*AD0300000000} - C:\WINDOWS\BTGrab.dll

Wyłącz Ctfmon: Panel sterowania >> Ustawienia regionalne >> Języki >> Detale >> Zaawansowane >> odznaczyć usługi tekstowe


(Chees) #3

Ten log jest czysty,ale


(Adarek) #4

Wyłacz przywracanie systemu i usuń właśnie

O2 - BHO: BTGrabObj Class - {00000000-F09C-02B4-6EC2-*AD0300000000} - C:\WINDOWS\BTGrab.dll

A po co mu mowszy log jak ma wersję


(Trelin) #5

Nie, miałem starsza wersje, podmieniłem log:D


(adpawl) #6

Zrób to, co już zostało napisane...

Możesz jeszcze poskanować potem system tym softem:

linki: http://download.zonelabs.com/bin/free/p ... olHome.exe

http://download.softpedia.ro/software/A ... sd14b2.exe

http://cwshredder.net/bin/CWShredder.exe

http://www.download.com/ETD-Security-Sc ... ag=lst-0-1

i narazie chyba tyle...


(Adarek) #7

Jak masz jakieś obiekcje co do plików to :

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17685