Log hijack and whenu


(Hguderian) #1

witam

skanujący spy sweeper znalazl syfa whenu ... jak to skasowac?

daje też log może coś jeszcze siedzi....

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:36:46, on 2007-11-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

E:\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe

C:\Program Files\The All-Seeing Eye\eye.exe

E:\Spy Sweeper\SSU.EXE

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\sss\Pulpit\rozne\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\ggg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_32.cab

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://www.driveragent.com/files/driveragent.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_29.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SQLSERVERAGENT - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - E:\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

(jessica) #2

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

WhenUsave" kiedyś był usuwany samoczynnie przez ComboFixa, ale nie jestem pewna, czy nowsza wersja ComboFixa też usuwa.

Ale, w każdym razie, daj log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

jessi


(Hguderian) #3

http://wklej.org/id/5a3623a4ab

najpierw wlaczylem combo

po użyciu Combofixa te wpisy (do skasowania w hijacku) zaniknęły


(jessica) #4

Wklej do Notatnika :

File::

C:\Documents and Settings\sss\dktmaazb.exe 

C:\Documents and Settings\sss\tuxafiut.exe


Folder::

C:\FOUND.020

C:\FOUND.019

C:\FOUND.018

C:\FOUND.017

C:\FOUND.016

C:\FOUND.015

C:\FOUND.014


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DaemonTools_WhenUSave_Installer]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WhenUSave]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WhenUSearch]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WhenUSearchWHSE]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Daj ten log.

jessi


(Hguderian) #5
ComboFix 07-11-01.1** - sss 2007-11-03 13:56:13.2 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86

(jessica) #6

Wg mnie - jest OK. :slight_smile:

jessi


(Hguderian) #7

no to bardzo dziękuje za pomoc :smiley: