Log Hijackthis... HELP!


(Pawellewinski) #1

No i cos złapałem :frowning: Komp zaczyna miec humory.

Do stron urzywam IE. Po wyszukaniu jakiegos chasła w Google i kliknieciu na link do stronki przenosi mnie na jakies inne...

Z góry dzieki za analize loga i rady.

p.s: Gdzies słyszałem ze przed zmianami trzeba odpalic kompa w Awaryjnym i wyłączyc odzyskiwanie systemu ?? Prawda to ? No i gdzie sie wyłącza to odzyskiwanie sys ??

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:43:29, on 2006-06-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\csrss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

E:\WINDOWS\System32\alg.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Documents and Settings\Pawelek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - e:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - E:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - e:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] E:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = E:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - E:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://e:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://e:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://e:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://e:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - E:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://e:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://e:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - E:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1127748013121

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1127747995776

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0608A3DD-07C2-4DE2-9D74-F4D42EBD10D8}: NameServer = 85.255.113.117,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2B0246B1-B3BD-4584-9870-83B8CCDB3BB4}: NameServer = 85.255.113.117,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7FC9A610-0021-4B92-9038-A075508E360A}: NameServer = 85.255.113.117,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0608A3DD-07C2-4DE2-9D74-F4D42EBD10D8}: NameServer = 85.255.113.117,85.255.112.26

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - E:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

====================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(El Presidento) #2

Dokladnie wyłączasz Przywracanie Systemu wchodzi do trybu Awaryjnego i uruchamiasz HijackThis, zaznaczasz wpisu i wciskasz Fix checked.

Wklej loga z Silent Runners


(Pawellewinski) #3

"Dostep do hosta skryptów jest wyłączony na tym komputerze" - takie cos wyskakuje po odpaleniu SR.... co jest ??


(squeet) #4

:arrow: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... pic=15989#

Na samym dole masz opis do SilentRunners. Tam też jest napisane, co trzeba uczynić przy błędach.


(Pawellewinski) #5

Udało sie, jestem z siebie dumny :wink:

Oto log z SR.... :

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"WinampAgent" = "E:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"DownloadAccelerator" = "E:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP" ["Speedbit Ltd."]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"SunJavaUpdateSched" = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"dmilq.exe" = "E:\WINDOWS\system32\dmilq.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\axshlex.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

INFECTION WARNING! "System" = "cszab.exe" [null data]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies [Description] {enabled Group Policy setting}:

------------------------------------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

HIJACK WARNING! "NoBandCustomize"=dword:00000001 

[disables toolbar status changes in Internet Explorer|View|Toolbars]

{User Configuration|Administrative Templates|Windows Components|

Internet Explorer|Toolbars|Disable customizing browser toolbars}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "E:\Documents and Settings\Pawelek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Pawelek" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


E:\Documents and Settings\Pawelek\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma" -> shortcut to: "E:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{62999427-33FC-4BAF-9C9C-BCE6BD127F08}" = "DAP Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "DAP Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll" [empty string]

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


Explorer Bars


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C}\

"ButtonText" = "Run DAP"

"Exec" = "E:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE" ["Speedbit Ltd."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"HOSTS file

----------


E:\WINDOWS\System32\drivers\etc\HOSTS


maps: 1 domain name to an IP address,

   1 of the IP addresses is *not* localhost!Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 56 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 16 seconds.

---------- (total run time: 94 seconds)

co dalej ??


(Gblade) #6

Ściągnij Pocket Killbox>>>uruchom>>>zaznacz opcje "Delete on Reboot">>>w polu "Full path of file" wklej ścieżki:

E:\WINDOWS\system32\dmilq.exe

E:\WINDOWS\system32\cszab.exe

klikasz x

(dopiero gdy wkleisz ostatnią ścieżke zgadzasz się na reset kompa)

otwórz notatnik i wklej:

Plik>>>zapisz jako>>zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki>>>zapisz pod nazwą FIX.REG i odpal w trybie awaryjny

edytuj plik E:\WINDOWS\System32\drivers\etc\ HOSTS w notatniku, usuń wszystkie linijki prócz

nowy log z silenta do kontroli


(system) #7

Zainstaluj i uruchom w trybie awaryjnym FixWareOut (zainstaluje się w C:\Fixwareout). Narzędzie to usunie pliki i klucze rejestru zainfekowane przez rootkita.

Silent Runners nie listuje wszystkich plików rootkita.