Log HijackThis - prawdopodobny keylogger


(Sajajit) #1


(kennex) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleaner

Pobierz Killboksa.

W ścieżce wklej C:/windows/services.exe , zaznacz Delete on reboot , kliknij krzyżyk, uruchom ponownie komputer.

Zafiksuj. Daj nowe logi.