Log HijackThis - uciazliwe popupy i reklamy


(Nasti2002) #1

Witam. Czy moglby kltos sprawdzic ten oto log. denerwuje mnie pokazywanie sie reklam w internet explorer tak co 15 min. Oto log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:46:29, on 2007-05-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\{80CE6003-0926-1045-0110-070104070030}\Update.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\DOCUME~1\Nasti\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.235\HijackThis.exe


O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(qrczak13) #2

Nie trzymaj HijackThis w folderze Temp, tylko zapisz np na pulpicie.

Usuń folder na czerwono z dysku ręcznie.

Zastosuj SimtFraudFix, opcja 2 w trybie awaryjnym.

Nowe logi HJT + SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt.