Log HijackThis


(DanielG) #1

Witam

Czy mógłby ktoś rzucić na to okiem - raczej jest wszystko ok, ale kilka wpisów budzi mój niepokój, a raczej nie przepadam jeśli coś śmiga w kompie bez mojej wiedzy.

Logfile of HijackThis v1.98.1

Scan saved at 21:17:30, on 10-08-2004

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\Program Files\Java2\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

E:\Programy\Programy diagnostyczne\HiJackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://www.tkdami.net/daminet.pac

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java2\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: BSK Online - https://ssl.bsk.com.pl/component/BSKOnl.cab

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - 

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20021205/qtinstall.info.apple.com/drakken/us/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} (WSDownloader Control) - http://www.webshots.com/samplers/WSDownloader.ocx

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - 

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - 

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) -

Pozdrawiam i z góry dzięki


(Adarek) #2

Ja tu tylko widzę do usuniecia

O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} (WSDownloader Control) - http://www.webshots.com/samplers/WSDownloader.ocx

Na wszelki wypadek jeszcze te puste

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - 

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - 

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - 

 O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred)

Z msconfig usuń Ofica i jave.

Ktos tu jeszcze coś widzi do wywalenia ?? :slight_smile:


(DanielG) #3

Rozumiem, że Chodzi Ci o procesy

dla office'a

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe

i jawy

C:\Program Files\Java2\bin\jusched.exe

(Adarek) #4

Nie procesy tylko aplikacje na starcie

msconfig - zakładka - Uruchanianie