Log hijackthis


(Tomdm) #1

cześć. jestem nowym użytkownikiem choć wasze forum odwiedzam od kilku miesięcy. mam problem, złapałem wczoraj jakiegoś syfa z netu:przestawia mi strone startową na jakąś amerykańską przeglądarkę czy coś takiego i wyskakują mi jakieś pop-upy namiawiające mnie do kupna jakiegoś oprogramowania typu ad-aware .norton nic nie wyłapał, ad-aware wykrył i skasował kilkadziesiąt elementów ale to nic nie dało, cwshredder tez nic nie łapie.jak próbuję przeskanować on-line , to po chwili występuje błąd i zamyka mi IE. no to może pomożecie mi przy logu z hijackthis.byłbym wdzięczny :lol:

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 22:25:44, on 2004-09-15

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\mfcjx32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\NetWatcherPro\NetWatcherPro.exe

C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe

C:\WINDOWS\System32\qeijyr.exe

C:\WINDOWS\system32\ipur.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Documents and Settings\Smol\Dane aplikacji\xv?w.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Winad Client\WinClt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {8551A6D4-FA39-105F-680E-05B3F49E4405} - C:\WINDOWS\atles.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Kernel32] C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\kernel32.dll

O4 - HKLM..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NetWatcherPro] C:\Program Files\NetWatcherPro\NetWatcherPro.exe

O4 - HKLM..\Run: [Winad Client] C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe

O4 - HKLM..\Run: [ucocdjj] C:\WINDOWS\System32\qeijyr.exe

O4 - HKLM..\Run: [ipur.exe] C:\WINDOWS\system32\ipur.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [Aobu] C:\Documents and Settings\Smol\Dane aplikacji\xv?w.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [spyware Begone] c:\freescan\freescan.exe -FastScan

O4 - HKLM..\RunOnce: [mfcjx32.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcjx32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file. ... 96baabe1d6

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\InstFred.ocx

O16 - DPF: {2A32B14F-4D29-4EA3-AC54-E9B19F436CE7} (Scanner Class) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/TDECntrl.CAB

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\AcDcToday.ocx

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\InstBanr.ocx

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shoc ... wflash.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\AcPreview.ocx


(Golden Finger) #2
C:\WINDOWS\System32\qeijyr.exe 

C:\WINDOWS\system32\ipur.exe

C:\WINDOWS\system32\mfcjx32.exe 

C:\Documents and Settings\Smol\Dane aplikacji\xv?w.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\vcfbk.dll/sp.html#29126


O2 - BHO: (no name) - {8551A6D4-FA39-105F-680E-05B3F49E4405} - C:\WINDOWS\atles.dll 


O4 - HKLM\..\Run: [ucocdjj] C:\WINDOWS\System32\qeijyr.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [ipur.exe] C:\WINDOWS\system32\ipur.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [mfcjx32.exe] C:\WINDOWS\system32\mfcjx32.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Aobu] C:\Documents and Settings\Smol\Dane aplikacji\xv?w.exe

Wg mnie to co powyżej do usunięcia.

Poza tym nie masz SP1, a co za tym idzie, masz brak poprawek krytycznych dla XP.

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?d ... d=188&t=55

Zainstaluj program z linku, uaktualnij i uruchom w celu sprawdzenia systemu/

Pozdrawiam :okulary:


(Adarek) #3

Przed uswaniem wyłącz przywracanie systemu i uruchom kompa w trybie awaryjnym . Po wszystkim sprawdz jeszcze raz system ale już wersją

HijackThis v1.98.2


(Tomdm) #4

dzieki za poradę .szczerze mówiąc narazie nic nie pomogło ,ale szukam i ucze się ....cześć


(Adarek) #5

Przelec system CWShredder 1.59.1